เกี่ยวกับเรา

.

บริษัท ไบโอ-อโกร ไทย จำกัด และบริษัทในเครือ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราดาวนก ตรายูริ ตราสิงห์แชมป์

เราเริ่มธุรกิจเกษตรตั้งแต่ปี 2538 และจดทะเบียนนาม บริษัท ไบโอ-อโกร ไทย จำกัด เป็นบริษัทแรก เมื่อปี 2546 ถือได้ว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ของวงการเกษตรในเขตภาคตะวันออก ทำหน้าที่ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงบำรุงดิน และกลุ่มธาตุอาหารรอง-เสริมสำหรับพืช โดยจัดจำหน่ายในเขตสหกรณ์เขตภาคตะวันออก จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา เป็นหลัก ด้วยการบริหารงานภายใต้ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านไม้ผล พืชผัก พืชไร่ นาข้าว

บริษัท สิงห์แชมป์ อกรีเทค(เอเชีย) จำกัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นปี 2557 เพื่อทำหน้าที่นำเข้าสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรด้านบริการงานขาย เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย ทำให้เรามีความพร้อมมากขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพที่ดีที่สุดต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ทางกลุ่มบริษัทฯของเรา ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า เพียบพร้อมไปด้วยศักยภาพความรู้ในกระบวนการงานเกษตร ซึ่งทำให้เรา รู้ลึก รู้จริง ด้านงานผลิตและการปฎิบัติจริง 

“เราจะมุ่งมั่น พร้อมพัฒนา ก้าวไปข้างหน้า เคียงข้างเกษตรกร”

พนักงาน บริษัท ไบโอ-อโกร ไทย  จำกัด
และบริษัท สิงห์แชมป์ อกรีเทค(เอเชีย) จำกัด