วันชัวร์ Silicone

เป็นสารเสริมฤทธิ์ ชนิดไม่มีประจุ(NonIonic) silicone surfactant
มีตัวทำละลายดีเยี่ยม แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย...
สารเปียกใบสารจับเกาะ สารแผ่กระจาย แทรกซึมผ่านเซลล์พืชได้เร็ว
ทำให้ใบพืช ผิว ขนของแมลง สปอร์เชื้อรา เปียกได้ทั่วถึง
1.ช่วยแทรกซึม แผ่กระจายทั่วใบพืช ทั้งใบมันและใบขน
2.ลดแรงตึงผิวของละอองน้ำยา ทำให้น้ำยาแผ่กว้าง
3.เพิ่มประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลง,ยาฆ่าเชื้อรา,ปุ๋ย,และยากำจัดวัชพืช
4.ช่วยให้ยาเคมีรวมตัวกันดีขึ้นแทรกทะลุทะลวง
5.ช่วยให้สารเคมีที่พ่น ติดผิวพืชได้แน่นอน
6.ช่วยยืดอายุการออกฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพตัวยา
7.ละอองน้ำยามีขนาดเล็ก แห้งเร็วภายใน 5-10 นาที
 จึงช่วยลดการสูญเสียเนื่องการการชะล้างของฝน
8.ช่วยลดการใช้สารเคมีกว่า40% ลดจำนวนครั้งในการใช้สาร
9.ไม่มีสารตกค้างย่อยสลายได้ในธรรมชาติ


  วันชัวร์ ขนาด 500 ซีซี./ขวด  

ชื่อการค้า : วันชัวร์
เครื่องหมายการค้า : ตราดาวนก
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอ-อโกร ไทย จำกัด
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า : เลขที่ 75/2551
ขนาดบรรจุ : 50ซีซี. / 500ซีซี. / 1 ลิตร

รายละเอียด
สารเสริมฤทธิ์ ชนิดไม่มีประจุ (NonIonic) silicone surfactant มีตัวทำละลายดีเยี่ยม แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
ประกอบด้วย... สารเปียกใบสารจับเกาะ สารแผ่กระจาย
แทรกซึมผ่านเซลล์พืชได้เร็ว ทำให้ใบพืช ขนของแมลง
สปอร์เชื้อรา เปียกได้ทั่วถึง
1. ช่วยแทรกซึม แผ่กระจายทั่วใบพืช ทั้งใบมันและใบขน
2. ลดแรงตึงผิวของละอองน้ำยา ทำให้น้ำยาแผ่กว้าง
3. เพิ่มประสิทธิภาพยาฆ่าแมลง,ยาเชื้อรา,ปุ๋ย,ยาฆ่าหญ้า
4. ช่วยให้ยาเคมีรวมตัวกันดีขึ้นแทรกทะลุทะลวง
5. ช่วยให้สารเคมีที่พ่น ติดผิวพืชได้แน่นอน
6. ช่วยยืดอายุการออกฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพตัวยา
7. ละอองน้ำยามีขนาดเล็ก แห้งเร็วช่วยลดการสูญเสียจากการชะล้างของฝน
8. ช่วยลดการใช้สารเคมี และยังช่วยลดจำนวนครั้งในการพ่นยา
9. ไม่มีสารตกค้างย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

เทคนิคการใช้ :
ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นทางใบให้ผสม วันชัวร์ ลงไปในถังผสมยาเป็นตัวสุดท้าย ในอัตรา 1 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำ ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง 
- ช่วยลดปฏิกิริยาทางเคมีจากการผสมยาในถัง
- ช่วยนำพาสารที่ฉีดพ่นแทรกซึมเข้าชั้นในเซลล์พืช
- ช่วยให้สารในรูปของน้ำมัน ผง แตกตัวสม่ำเสมอ ทำให้ละลายน้ำได้ดีขึ้น ช่วยการดูดซึมได้เร็ว
- คุณสมบัติการเกาะติด ทำให้ใบพืช ขนแมลง สปอร์เชื้อรา เปียกได้ทั่วถึง

  ต้องการผลิตในแบรนด์ของท่าน ติดต่อสอบถามโดยตรง