ไฮแมกซ์ เร่งใบแก่ ทำสีผิว

แมกนีเซียม(MgO) แมงกานีส(Mn) สังกะสี(Zn) ช่วยเร่งสร้างสีเขียวในพืช เร่งใบแก่ในระยะติดผลอ่อน(ลดผลอ่อนหลุดร่วง)พืชไม่ชะงักการเจริญ เมื่ออากาศหนาวเย็น ดินเย็น

สภาวะแวดล้อมที่พืชขาดธาตุแมกนีเซียม
- ในดินที่มีค่าpH ระหว่าง 4.0-7.0 และ 8.5 ขึ้นไป
- ในดินที่มีปริมาณของธาตุแมกนีเซียมต่ำ
- ในดินที่มีธาตุแคลเซียม โพแทสเซียม และโซเดียมมาก
- ในดินที่มีปริมาณของเกลือมาก เช่น พวกเกลือโซเดียม
- ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ดินเย็น หรือมีอุณหภูมิต่ำ 
- ในระยะที่พืชแตกใบอ่อน และระยะพืชติดผลอ่อน
- ในระยะที่พืชดูดใช้ธาตุไนโตรเจนมาก ฝนตกชุก


 

ชื่อการค้า : ไฮแมกซ์ 
เครื่องหมายการค้า : ตราดาวนก 
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอ-อโกร ไทย จำกัด 
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าเลขที่ : 75/2551 
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร , 5 ลิตร, ถัง 20 ลิตร 
ใบรับแจ้งเลขที่ : รส.267/2559 (กรมวิชาการเกษตร) 

รายละเอียด

แมกนีเซียม(MgO) แมงกานีส(Mn) สังกะสี(Zn) ช่วยสร้างสีเขียวในพืช  
ช่วยใบแก่ ในระยะติดผลอ่อน(ลดผลอ่อนหลุดร่วง)  
ถ้าอากาศหนาวเย็น ดินเย็น พืชไม่ชะงักการเจริญ

สภาวะแวดล้อมที่พืชขาดธาตุแมกนีเซียม 
- ในดินที่มีค่าpH ระหว่าง 4.0-7.0 และ 8.5 ขึ้นไป 
- ในดินที่มีปริมาณของธาตุแมกนีเซียมต่ำ 
- ในดินที่มีธาตุแคลเซียม โพแทสเซียม และโซเดียมมาก 
- ในดินที่มีปริมาณของเกลือมาก เช่น พวกเกลือโซเดียม 
- ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ดินเย็น หรือมีอุณหภูมิต่ำ 
- ในระยะที่พืชแตกใบอ่อน และระยะพืชติดผลอ่อน 
- ในระยะที่พืชดูดใช้ธาตุไนโตรเจนมาก ฝนตกชุก

เทคนิคการใช้ : (อัตราที่กำหนด ผสมน้ำ 20 ลิตร)

ไม้ผล  
1. หากผสมพ่นเป็นประจำ : ใช้ 10 ซีซี. 
2. ช่วงจะเข้าใบเพสลาด : ใช้ 10-15 ซีซี. 
   ช่วงนี้พืชต้องการอาหารมากขึ้น เร่งใบแก่ เพื่อทำใบได้ 2 ชุด 
3. ช่วงเริ่มติดผลอ่อน : ใช้ 15-20 ซีซี. 
   ใบปรุงอาหารเลี้ยงผลอ่อน ใบไม่ดีอาหารไม่พอ จะทำให้ลูกร่วง 
4. ช่วงก่อนเก็บ1เดือน : ใช้ 20 ซีซี. 
   เป็นช่วงพัฒนาผลผลิตระยะสุดท้าย เร่งการสุกแก่ ทำสีผิว 
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับใบ กรณีธาตุอาหารไม่พอเลี้ยงดอก หรือผล 
 - อาการขั้นเริ่มต้น ใบเหลืองซีด ใบเล็ก ใช้ 20 ซีซี/น้ำ20ลิตร 
 - อาการขั้นรุนแรง ใบเหลืองเส้นใบเขียว ใช้ 25 ซีซี/น้ำ20ลิตร

พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
ใช้ได้ตั้งแต่หลังย้ายกล้าปลูก ในระยะบำรุงต้นเร่งใบ 
ใช้ในอัตรา 5-10 ซีซี. ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งนอกและในทรงพุ่ม

  ต้องการผลิตในแบรนด์ของท่าน ติดต่อสอบถามโดยตรง   

     ID Line  :  bio639     มือถือ  : 092-6699-424      

 
ราคาปลีก 290 บาท
จำนวน: